ЈАВНА НАБАВКЕ ДОБАРА – КАРТИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТАКСИ ДОЗВОЛА (ШИФРА: ЈНМВ-Д-11/2020)