ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (ШИФРА: ОП-У-3/2020)