ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ШТАМПАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА САЈМОВА ЗАПОШЉАВАЊА, ШИФРА: ЈНМВ-У-1/2019-ГУП