ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА - ШТАМАПАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА (ШИФРА: ЈНМВ-У-1/2020-ГИК)