ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – САТЕЛИТСКИ НАДЗОР ГПС УРЕЂАЈА НА ВОЗИЛИМА (ШИФРА: ЈНМВ-У-15/2020)