ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ПРЕВОЂЕЊЕ (ШИФРА: ЈНМВ-У-2/2020-ГИК)