ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА - ПРАЊЕ ВОЗИЛА (ШИФРА: ЈНМВ-У-5/2020)