ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ОБУКА ЗА ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА, ШИФРА: ЈНМВ-У-6/2019-ГУП