ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ОБУКА И ОБРАЗОВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ АКТЕРА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА, ШИФРА: ОП-1/2019-ГУП