ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ИЗРАДА КАРАТА И УТВРЂИВАЊЕ СТВАРНОГ СТАЊА ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ШИФРА: ЈНМВ-У-11/2016-ГУП