ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА – ОДЕЋА, ОБУЋА И УНИФОРМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПОЉОРЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ (ШИФРА: ЈНМВ-Д-1/2017-ГУП)