ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ПРОГРАМИМА ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА ЗА 2019. ГОДИНУ