Читај ми

Иновативне услуге јавног превоза – дефинисање пилот акција

Дана 22. јула, конзорцијум пројекта TRIBUTE састао се поводом Другог састанка Управног одбора, који је због епидемиолошке ситуације опет одржан онлајн. Пројектни партнери, међутим, имали су прилику да размотре неколико техничких корака пројекта, са нагласком на два радна пакета од највеће важности за пројекат TRIBUTE: Методолошки оквир и процена & идентификација акционих планова који подржавају имплементацију иновативних и одрживих мобилних мрежа.

У склопу Првог радног пакета направљен је значајан напредак на препознавању релевантних учесника – представљено је више од 190 различитих учесника, док је прикупљено 57 потписаних писама о намерама. Ови подаци су затим коришћени за сачињавање методологије за стварање Living Lab, као новог вида партнерства public-private-people у којем грађани, компаније, истраживачи и јавна администрација сарађује у циљу проналажења иновативних решења за урбану мобилност. Ово се не може остварити без одговарајућих акционих планова. Сходно томе, Град Милано заказао је три тематска техничка састанка са пројектним партнерима TRIBUTE, на тему специфичних циљева акционих планова партнера на пројекту и препознавања пилот-акција које ће се развијати у TRIBUTE living labs. Ови онлајн састанци су специфично фокусирани на један од следећих стратешких приступа за одрживу мобилност у Јадранско-јонском региону: Иновативне услуге јавног превоза, мрежа 'Зелених' бициклистичких рута и Управљање путним коридорима са великим застојима. У складу са постављеним циљвима пројекта TRIBUTE, Град  Нови Сад учествовао је у подгрупи на тему: Иновативне услуге јавног превоза. Током израде наведеног, сваки пројектни партнер обавезао се да ће послати инпуте неопходне за идентификацију Пилот-акције и Методологије. Закључно са данашњим датумом, руководилац другог приоритетног радног пакета Град Милано, успео је да приведе крају активности на пилот-акцији препознавања сакупљених података, док је прикупљање Методологије инпута за Акциони план закључено са 15. октобром.

Ovo saopštenje za javnost je napravljeno uz finansijsku pomoć Evropske unije. Sadržaj saopštenja za javnost je isključiva odgovornost TRIBUTE Partnerstva i ni pod kojim okolnostima se ne može smatrati da odražava stav Evropske unije i/ili  Programskih tela ADRION-a .