ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО"

http://www.zelenilo.com

Још у другој половини осамнаестог века, постојала је Градска башта, у којој је припреман биљни и цветни материјал за расађивање по вароши. Помиње се у документу из 1797. године и налазила се иза данашњег Католичког гробља, (на месту Медицинске школе). Касније је пресељена на простор где је данас Спортски центар Сајмиште и носила је име Врагова башта.

Између два светска рата су уређени Дунавски и Футошки парк, подигнути су дрвореди дуж многих улица, а на новом "Булевару Краљице Марије", цвећњаци и травњаци. Уређено је и градско купалиште "Штранд", који је већ тада био познат као најлепша плажа на целом току Дунава.

Локација на којој је узгајан садни материјал је мењана још неколико пута пре него је добијено данашње место од око 22 ха поред Футошког пута, на излазу из града према Ветернику. 1945. године, оформљено је Градско баштованство које је добило задатак да обнови уништене и запутене зелене површине града. 9. фебруара 1952. године, ова установа је добила назив "Расадник", а 1954. године је основано и Комунално предузеће "Врт".

Приликом неколико организационих трансформација током наредних деценија, предузеће је мењало име, а као Јавно комунално предузеће Градско зеленило Нови Сад, са овом организацијоми надлежностима, послује од 1989. године.

Према катастру, "Градско зеленило" обухвата 377 ха зелених површина, на којима негује око 40000 стабала лишћара и 7000 стабала четинара, 156000 м2 украсног шибља, више од 2000 ружа, 155 жардињера, око 400 висећих саксија на стубовима јавне расвете у ужем језгру града, 6500 м2 цветних гредица и перена на близу 4500 м2.

Одржавамо и све паркове у нашем граду: Дунавски, Футошки, Лимански, Каменички, Петроварадински, Омладински, Горански, парк код Железничке станице ... као и велике зелене површине и дрвеће на Петроварадинској тврђави.

Леп задатак да негујемо зеленило у граду који је добио име по љубави према зеленим и цветним површинама, је обликовао и делатност наше организације: од пројектовања и подизања зелених површина, до свакодневног одржавања и заштите. Окупљамо велик број стручњака у различитим аспектима овог задатка, бројне сараднике који су свекодневно на терену и најмодернију механизацију за одржавање.

Делатности:
Пројектовање, подизање, реконструкција, одржавање и заштита јавних зелених површина: паркова, скверова, травњака, зеленила дуж саобраћајница, блоковског и заштитног зеленила... ЈКП „Градско зеленило“ одржава осам паркова у граду: Дунавски, Футошки, парк код Железничке станице, Лимански, Омладински, Горански, Каменички и парк у Петроварадину.

Производња и продаја квалитетно расаднички однегованог садног материјала: дрворедних калемљених и декоративних лишћара, високорастућих, нискорастућих и полеглих четинара, зимзеленог и листопадног шибља, перена, ружа, летњег и јесењег расада цвећа, тепих травњака...

Израда идејних и главних пројеката зелених површина, башти, предбашти, тераса, угоститељских објеката, спортских терена, базена; подизање – хортикултурно обликовање, одржавање и заштита од болести и крпеља.

„Градско зеленило“ брине о шест заштићених стабала која су стављена под заштиту државе: копривићу у центру града, америчком платану на Сајлову, америчком платану у Футогу, платану у дворишту Основне школе „Милош Црњански“, дуду на ченејском салашу и јаворолисном платану у дворишту касарне у Новом Саду.

Аранжирање пословних објеката, свечаних сала (аранжмани од резаног и сувог цвећа, саксијски аранжмани), комплетна хемијска заштита зеленила, као и пружање савета о његовој нези и одржавању, изградња, уређење и одржавање речних купалишта, пружање туристичких и угоститељских услуга, трговина у унутрашњем и спољнотрговинском промету, припремни радови у грађевинарству, нискоградња, производња жардињера, клупа, дечијих реквизита и сл. од дрвета.

Услужни радови механизације специјалне намене као што су вадилице стабла које омогућавају пресадњу стабла у једном дану, затим високе дизалице, ровокопач итд..
Уништавање амброзије на територији града механичким и хемијским средствима.

Локалитети за извођење паса:
Простор код аутобуске окретнице у улици Иве Андрића, (П/ 1.500 м2)
Део Универзитетског парка уз Булевар цара Лазара (П/ 4.000 м2)
Булевар Јаше Томића, део парка код железничке станице (П/ 2.100 м2)
Простор на углу Булевара Јована Дучића и продужетка Улице Бате Бркића (П/ 6.000 м2)
Део парка на углу улица Бате Бркића и Сељачких буна (П/ 4.000 м2)
Простор на углу улица Облачића Рада, Бошка Вребалова и Миленка Грчића (П/ 3.500 м2)
Простор на углу Булевара ослобођења и Булевара деспота Стефана (П/5.400 м2)
Део Омладинског парка (ширине 12 м од стопе насипа, дужине 228 м П/2.731)
Петроварадин - између Блока 8 и железничке пруге (П/1.700 м2)

ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО
Први и други спрат Спортског и пословног центра "Војводине", Сутјеска улица 2.

МИЛОШ ЕГИЋ, в. д. директора

Дирекција: 021 21-00-277
Oдноси са јавношћу 021 21-00-272
Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила
021 21-00-266
Расадник 021 403 253

Штранд 021 455 719

http://www.zelenilo.com