JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ''GRADSKO ZELENILO''

http://www.zelenilo.com

Još u drugoj polovini osamnaestog veka, postojala je Gradska bašta, u kojoj je pripreman biljni i cvetni materijal za rasađivanje po varoši. Pominje se u dokumentu iz 1797. godine i nalazila se iza današnjeg Katoličkog groblja, (na mestu Medicinske škole). Kasnije je preseljena na prostor gde je danas Sportski centar Sajmište i nosila je ime Vragova bašta.

Između dva svetska rata su uređeni Dunavski i Futoški park, podignuti su drvoredi duž mnogih ulica, a na novom "Bulevaru Kraljice Marije", cvećnjaci i travnjaci. Uređeno je i gradsko kupalište "Štrand", koji je već tada bio poznat kao najlepša plaža na celom toku Dunava.

Lokacija na kojoj je uzgajan sadni materijal je menjana još nekoliko puta pre nego je dobijeno današnje mesto od oko 22 ha pored Futoškog puta, na izlazu iz grada prema Veterniku. 1945. godine, oformljeno je Gradsko baštovanstvo koje je dobilo zadatak da obnovi uništene i zaputene zelene površine grada. 9. februara 1952. godine, ova ustanova je dobila naziv "Rasadnik", a 1954. godine je osnovano i Komunalno preduzeće "Vrt".

Prilikom nekoliko organizacionih transformacija tokom narednih decenija, preduzeće je menjalo ime, a kao Javno komunalno preduzeće Gradsko zelenilo Novi Sad, sa ovom organizacijomi nadležnostima, posluje od 1989. godine.

Prema katastru, "Gradsko zelenilo" obuhvata 377 ha zelenih površina, na kojima neguje oko 40000 stabala lišćara i 7000 stabala četinara, 156000 m2 ukrasnog šiblja, više od 2000 ruža, 155 žardinjera, oko 400 visećih saksija na stubovima javne rasvete u užem jezgru grada, 6500 m2 cvetnih gredica i perena na blizu 4500 m2.

Održavamo i sve parkove u našem gradu: Dunavski, Futoški, Limanski, Kamenički, Petrovaradinski, Omladinski, Goranski, park kod Železničke stanice ... kao i velike zelene površine i drveće na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Lep zadatak da negujemo zelenilo u gradu koji je dobio ime po ljubavi prema zelenim i cvetnim površinama, je oblikovao i delatnost naše organizacije: od projektovanja i podizanja zelenih površina, do svakodnevnog održavanja i zaštite. Okupljamo velik broj stručnjaka u različitim aspektima ovog zadatka, brojne saradnike koji su svekodnevno na terenu i najmoderniju mehanizaciju za održavanje.

Delatnosti:
Projektovanje, podizanje, rekonstrukcija, održavanje i zaštita javnih zelenih površina: parkova, skverova, travnjaka, zelenila duž saobraćajnica, blokovskog i zaštitnog zelenila... JKP „Gradsko zelenilo“ održava osam parkova u gradu: Dunavski, Futoški, park kod Železničke stanice, Limanski, Omladinski, Goranski, Kamenički i park u Petrovaradinu.

Pizvodnja i prodaja kvalitetno rasadnički odnegovanog sadnog materijala: drvorednih kalemljenih i dekorativnih lišćara, visokorastućih, niskorastućih i poleglih četinara, zimzelenog i listopadnog šiblja, perena, ruža, letnjeg i jesenjeg rasada cveća, tepih travnjaka...

Izrada idejnih i glavnih projekata zelenih površina, bašti, predbašti, terasa, ugostiteljskih objekata, sportskih terena, bazena; podizanje – hortikulturno oblikovanje, održavanje i zaštita od bolesti i krpelja
„Gradsko zelenilo“ brine o šest zaštićenih stabala koja su stavljena pod zaštitu države: kopriviću u centru grada, američkom platanu na Sajlovu, američkom platanu u Futogu, platanu u dvorištu Osnovne škole „Miloš Crnjanski“, dudu na čenejskom salašu i javorolisnom platanu u dvorištu kasarne u Novom Sadu.

Aranžiranje poslovnih objekata, svečanih sala (aranžmani od rezanog i suvog cveća, saksijski aranžmani), kompletna hemijska zaštita zelenila, kao i pružanje saveta o njegovoj nezi i održavanju
izgradnja, uređenje i održavanje rečnih kupališta, pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga
trgovina u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, pripremni radovi u građevinarstvu, niskogradnja
proizvodnja žardinjera, klupa, dečijih rekvizita i sl. od drveta.

Uslužni radovi mehanizacije specijalne namene kao što su vadilice stabla koje omogućavaju presadnju stabla u jednom danu, zatim visoke dizalice, rovokopač itd..

Uništavanje ambrozije na teritoriji grada mehaničkim i hemijskim sredstvima.

Lokaliteti za izvođenje pasa:
Prostor kod autobuske okretnice u ulici Ive Andrića, (P/ 1.500 m2)
Deo Univerzitetskog parka uz Bulevar cara Lazara (P/ 4.000 m2)
Bulevar Jaše Tomića, deo parka kod železničke stanice (P/ 2.100 m2)
Prostor na uglu Bulevara Jovana Dučića i produžetka Ulice Bate Brkića (P/ 6.000 m2)
Deo parka na uglu ulica Bate Brkića i Seljačkih buna (P/ 4.000 m2)
Prostor na uglu ulica Oblačića Rada, Boška Vrebalova i Milenka Grčića (P/ 3.500 m2)
Prostor na uglu Bulevara oslobođenja i Bulevara despota Stefana (P/5.400 m2)
Deo Omladinskog parka (širine 12 m od stope nasipa, dužine 228 m P/2.731)
Petrovaradin - između Bloka 8 i železničke pruge (P/1.700 m2)

JKP GRADSKO ZELENILO
Prvi i drugi sprat Sportskog i poslovnog centra "Vojvodine"
Sutjeska ulica 2.

MILOŠ EGIĆ, v. d. direktora

Direkcija: 021 21-00-277
Odnosi sa javnošću 021 21-00-272
Sektor za projektovanje, podizanje, održavanje i proizvodnju zelenila
021 21-00-266
Rasadnik 021 403 253
Štrand 021 455 719

 

http://www.zelenilo.com