ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА-РАЗВОЈ СОФТВЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ-У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН-3/14ОП