ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА ХИДРОИЗОЛАЦИЈИ РАВНОГ КРОВА НА ОБЈЕКТУ СКУПШТИНЕ ГРАДА (ШИФРА: ЈНМВ-Р-2/2013)