Читај ми

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА

Град Нови Сад расписао је 28.02.2014. године Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места на територији Града Новог Сада у 2014. години. У оквиру Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2014. годину, а ради повећања броја запослених на територији Града, предвиђене су и субвенције за отварање нових радних места.
Та мера представља државну помоћ мале вредности која се одобрава послодавцима из приватног сектора ради запошљавања незапослених лица која се воде на евиденцији Националне службе запошљавања у Новом Саду.
Субвенције за отварање нових радних места одобравају се послодавцима у једнократном износу од 200.000,00 динара, по запосленом лицу.
Право на субвенцију за отварање нових радних места може да оствари послодавац са седиштем на територији Града, под условом да запошљава незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад на новоотвореним радним местима, да поднесе захтев са бизнис планом, да није смањивао број запослених у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене и да испуни друге услове у складу са Јавним позивом.
Јавни позив је отворен до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену. Додатне информације могу се добити у Градској управи за привреду, Руменачка 110а, или путем телефона на бројеве 021/452-414, 66-14-085 и 66-24-282, као и на сајту Града http://www.novisad.rs/avni-poziv-poslodavtsima-za-dodelu-subventsi-e-za-....

Нови Сад, 4. март 2014. године