Читај ми

СТРУЧНА ПРАКСА И САМОЗАПОШЉАВАЊЕ – АКТУЕЛНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ

Град Нови Сад расписао је два јавна позива – за реализацију програма стручне праксе и за доделу субвенције за самозапошљавање незапосленим лицима.

У питању су две мере из Акционог плана запошљавања за 2013. годину, који Град Нови Сад доноси са циљем успостављања ефикасног, стабилног и одрживог тренда раста запослености.

Програм стручне праксе обухвата стицање практичних знања незапослених лица, без заснивања радног односа, који се први пут стручно оспособљавају за самосталан рад за занимање за које су стекли одређену врсту и степен стручне спреме, а ради стицања услова за полагање приправничког/стручног испита. Програм стручне праксе се финансира 12 месеци за 50 незапослених лица са завршеним високим образовањем I и II степена (четири године факултета или мастер), уз обавезан услов полагања приправничког, односно другог стручног или државног стручног испита.

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим лицима која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала у Новом Саду и имају завршену обуку за започињање сопственог посла. Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у једнократном износу од највише 300.000,00 динара у зависности од новорегистроване  делатности, ради оснивања радње или привредног друштва, уколико оснивач у њему заснива радни однос. Незапослено лице које оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да регистровану делатност обавља најмање 12 месеци.

До сада реализованим мерама из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2013. годину запослено је 197 лица код 104 послодавца. У питању су мере: програм финансирања стручног оспособљавања и запошљавања приправника, организовање јавних радова од интереса за Град и субвенције за отварање нових радних места. У програму додатне обуке и образовања учествовало је 70 лица, а 30 студената факултета Универзитета у Новом Саду је имало праксу у 12 новосадских јавних и јавно–комуналних предузећа.

Све потребне информације о расписаним јавним позивима за стручну праксу и самозапошљавање могу се добити у Градској управи за привреду, Руменачка бр. 110, бројеви телефона су  021/452 414 и  021/6614 085, односно на интернет презентацији Града у рубрикама на насловној страни сајта - Актуелни документи и Конкурси. Јавни позив за реализацију програма стручне праксе отворен је до 28. октобра 2013. године, а јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање до утрошка средстава предвиђених за ову намену.

Нови Сад, 17. октобар 2013. године