ПОЧЕТАК ПРЕГОВАРА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕГ И ИЗГРАДЊУ САВРЕМЕНОГ БЛОКА ЗА КОМБИНОВАНУ ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ И ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У НОВОМ САДУ