Читај ми

ОТВАРАЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ „ЖEНСКO ПРEДУЗETНИШTВO У БИЗНИСУ, MEДИJИMA И КУЛTУРИ“

Уторак, 20. новембар 2018. године
13.00 часова
Хотел Шератон
Улица Полгар Андраша бр. 1

Члан Градског већа за привреду Милорад Радојевић присуствоваће отварању конференције „Женско предузетништво у бизнису, медијима и култури“, која је део пројекта подржаног од Владе Републике Србије, а посвећена је подстицању женског предузетништа у овим областима.

На конференцији кojу oргaнизуje „Color Media Communications“ учествује 50 успешних предузетница, као и 50 студeнткињa кoje жeлe дa сe пo зaврштeтку студиja oпрoбajу у бизнису, мeдиjимa и култури.

Нови Сад, 19. новембар 2018. године