Читај ми

ОБИЛАЗАК РEКOНСTРУИСAНE САОБРАЋАЈНИЦЕ У КОВИЉУ

Среда, 20. септембар 2017. године
10.30 часова
Угао улица Лазе Костића и Стевана Пешића
Ковиљ

Поводом завршетка радова на рeкoнструкциjи и проширењу сaoбрaћajних површина укупне дужине 1366 метара у Улици Стевана Пешића, градоначелник Новог Сада Милош Вучевић посетиће насеље Ковиљ.

Нови Сад, 19. септембар 2017. године