Читај ми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОСПЕЋУ ТРЕЋЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица, да 16. августа 2021. године, доспева трећа рата за уплату годишњег пореза на имовину за 2021. годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата, а истовремено таквим одговорним односом према законским роковима за плаћање пореза, заједно доприносимо бржем и квалитетнијем развоју нашег Града.

Нови Сад, 12. август 2021. године