Читај ми

Решавање проблема одвођења подземних вода у Кисачу

Петак, 25. март 2011. године
13.00 часова
Наставак улице Вука Караџића, Кисач

Градоначелник Новог Сада Игор Павличић заједно са подпредседницом Владе АПВ Аном Томановом Макановом и директором Фонда за капитална улагања Војводине Момчилом Миловићем присуствоваће почетку радова на санацији дела мелиорационог канала Јегричка са релејном црпном станицом у Кисачу, које изводи водопривредно предузеће Шајкашка.

Реч је о почетку активности на побољшању услова за одвођење подземних вода, а из буџета Града обезбеђено је око 8 милиона динара у те сврхе. План је, да након санације канала, што је неопходан услов за коначно решавање проблема, у том месту буде изграђена и атмосферска канализација. Цео пројекат вредан је око 130 милиона динара, а заједнички ће га финансирати Град Нови Сад и Фонд за капитална улагања Војводине.

Нови Сад, 24. март 2011. године