НЕОБАВЕЗУЈУЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАМА О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ФИНАНСИРАЊЕ, ИЗГРАДЊУ, УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГАРАЖА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА