НАБАВКА ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ПОТРЕБЕ (ЈН БР.7/2018-Г)