МЕДИЦИНСКА КУЋНА НЕГА

Град Нови Сад је, у партнерству са Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapitvény из Кечкемета, Мађарска, релизовао пројекат Medical Home Care, у оквиру Програма прекограничне сарадње Мађарска - Србија 2007-2013.

Медицинска кућна нега је облик старања и бриге о болесницима у кући коју обављају професионални кадрови и друге особе оспособљене за негу болесника.

Значај кућне неге се све више препознаје у развијеним друштвима и обухвата више аспеката као што су подизање општег нивоа здравствене културе становништва, хуманије окружење за оболеле који добијају могућност да буду у својим кућама са члановима својих породица, ослобађање места у болницама за болеснике којима је болничка нега неопходна и економичност јер је кућна нега јефтинија од неге у болници.

Основни циљ пројекта је указивање на предности система кућног лечења и неге, ради повећања ефикасности и смањењења трошкова болничког лечења, и то путем:

 • анкетног истраживања којим ће се сагледати постојеће стање и предложити мере за унапређење кућног лечења и неге,
 • едукације здравствених радника из Новог Сада у Кечкемету,
 • размене искустава у овој области,
 • реализације пилот пројекта и
 • дефинисања документа са смерницама.

Такође, пројектом се траже начини који ће унапредити :

 • социјалну видљивост потреба за медицинском кућном негом,
 • утицај на регулаторне процесе у вези са питањима од значаја за медицинску кућну негу,
 • подстицање истраживања и прикупљања података,
 • развијање и промовисање високих стандарда за бригу о пацијентима,
 • промовисање медицинске кућне неге у медијима и јавности,
 • подстицај сарадње између јавног, приватног и невладиног сектора у области медицинске кућне неге.

Основни задаци кућне неге

 • Брига о личној хигијени болесника и његове околине,
 • Свакодневно посматрање болесника (мерење животних функција), брига о општем стању болесника уношење података у дневни болеснички лист,
 • Старање о правилној исхрани у зависности од болести и упутства лекара,
 • Спровођење здравствено- васпитног рада се болесником и члановима породице и његове околине,
 • Стварање пријатне атмосфере око болесника
 • Спровођење једноставних радњи неге болесника,
 • Чување и давање лекова по упутству лекара.