Читај ми

МЕЂУОПШТИНСКИ ФОРУМ НОВОГ САДА, БЕОЧИНА, ТЕМЕРИНА И СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА

Седница међуопштинског форума Новог Сада, Беочина, Темерина и Сремских Карловаца, у оквиру УСАИД Пројекта одрживог локалног развоја, одржана је у Новом Саду, а разговарано је о пројектима предложеним за доделу УСАИД бесповратних финансијских средстава (грантова), размотрена је подршка развојним иницијативама које су од заједничког интереса и користи за све локалне заједнице у партнерству.

- УСАИД нам је помогао да важне пројекте реализујемо на прави начин и умањимо ефекте економске кризе. Циљ овог пројекта је да се повежемо са општинама у непосредној близини Новог Сада и да у појединим областима пројекте реализујемо заједнички. Једна од тих области је оптичка инфраструктура. У Новом Саду изградили смо 150 км оптичке инфраструктуре, а идеја је да се и три општине повежу са оптиком и да следе наш пример. То је један од најважнијих ресурса савременог друштва, а поред умрежавања институција намера нам је да остваримо приход од оптичке инфраструктуре. Идеја је да се грађани повежу на оптичку мрежу и да им под најповољнијим условима понудимо интернет, кабловску телевизију и друге услуге – нагласио је градоначелник Пвличић. Поред изградње регионалне оптичке мреже у оквиру које је одобрена израда студије изводљивости, још три стратешки важне иницијативе су издвојене као приоритетне. Привлачење инвестиција и подршка малим и средњим предузећима, развој туризма и енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије.

У току је завршетак документа „Платформа о сарадњи индустријских и радних зона на територији града Новог Сада и општина Беочин, Темерин и Сремски Карловци“. Рад на њему указао је на потребу уједначавања услова за инвестирање у све четири локалне самоуправе. Управо зато биће припремљена студија изводљивости за индустријску зону у Новом Саду и Беочину као и пројектно техничка документација за радну зону у Темерину. Такође, финализује се документ „Анализа постојећих туристичких капацитета у јавном и приватном сектору“, планира се постављање савремене, електронске туристичке сигнализације која ће туристима пружити више информација о понуди све четири локалне заједнице, као и успостављање заједничког информационог система. У оквиру програма енергетске ефикасности биће набављене термовизијске камере и организована обука за њихову употребу. Са представницима пословне заједнице разговараће се о енергетској ефикасности као могућности за развој бизниса, а развијаће се и модел за субвенционирање активности грађана у области енергетске ефикасности. Такође, планирана је и израда студије о геотермалним потенцијалима на територији међуопштинског партнерства.

Директор УСАИД Пројекта одрживог локалног развоја Patrick O’ Mahony истакао је да општине имају одличне иницијативе и изразио задовољство што ће зајдничким снагама допринети отварању нових радних места и привредном расту у овом региону.


Нови Сад, 21. март 2012. године