Čitaj mi

ZNAČAJNA ULAGANјA GRADA U KOMUNALNU I SAOBRAĆAJNU INFRASTRUKTURU

Na prostoru oko nekadašnjeg rasadnika JKP „Gradsko zelenilo“ u okviru prve faze radova, Grad Novi Sad uložio je 192,5 miliona dinara u izgradnju saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom. Taj lokalitet obišao je gradonačelnik Miloš Vučević i tom prilikom naglasio je da je ravnomeran razvoj Novog Sada jedan od principa kojim se rukovodi gradska administracija.

- Mnogo drugačije danas izgleda ovaj deo Novog Sada gde se spajaju Novo naselјe i Veternik sa Futoškim putem. Ovaj lokalitet je dobio novu vrednost i to olakšava život građanima. Urađena je kompletna infrastruktura i mislim da su Uprava za građevinsko zemlјište i investicije i izvođač radova ''Put invest'' uradili dobar posao, u ugovorenim rokovima. Ne stajemo sa aktivnostima. Čeka nas nastavak radova na potezu bulevara, zacevlјenje kanala T800 koji je dugačak preko 2km, izgradnja nove crpne stanice i razvoj pravca prema Somborskoj rampi. Ovde smo predvideli novo zelenilo, jer vodimo računa o zaštiti životne sredine, a drago mi je da je tu i jedan prodajni objekat stranog investitora. Ne nameravmo da ovo bude krak Bulevara Jovana Dučića. Postoji inicijativa da ovaj potez dobije naziv po herojima sa Košara. Videćemo kako će Skupština Grada o tome odlučiti, a razmišlјamo da sa urbanistima predvidimo i postavlјanje adekvatnog spomen obeležja posvećenog tim junacima sa Kosova i Metohije. Ovo je dobar uvod, vredan blizu 200 miliona dinara, da napravimo još jedan bulevar u Novom Sadu - istakao je gradonačelnik Vučević. On je takođe rekao da će do septembra biti raspisan teneder za kupovinu 10 električnih autobusa, a taj projekat Grad realizuje sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj.

- Ponosan sam što će Novi Sad prvi u Srbiji imati električne autobuse i time najaviti novu eru u javnom prevozu – naglasio je gradonačelnik Vučević.

Radovi oko nekadašnjeg rasadnika su obuhvatili izgradnju saobraćajnice sa istočne strane lokaliteta u dužini od 400m, a pored kolovoza, izgrađena su 203 nova parking mesta, od kojih je sedam namenjeno osobama sa invaliditetom. Takođe izgrađene su obostrane pešačke staze u dužini od 800m, kao i 400m dugačka biciklistička staza sa desne strane saobraćajnice (posmatrano u pravcu Futoškog puta). Radovi su obuhvatili i izgradnju vodovoda u dužini od 450m, fekalne (360m) i atmosferske kanalizacije (451m).

Novoizgrađene saobraćajne površine pokrivene su sa 11 stubova javnog osvetlјenja. Izgrađena su i dva priklјučka na Futoški put - u okviru tih radova proširena je kolovozna traka duž državnog puta u dužini od 366m sa dva priklјučka – jedan ka istočnoj saobraćajnici sa koje je omogućen pristup novoizgrađenom poslovnom objektu i drugi priklјučak za buduću saobraćajnicu (ka susednoj parceli). Takođe, izgrađena je nova biciklistička staza u dužini od 436m, kao i pešačke staze dužine 450m, a postavlјeno je 19 stubova javnog osvetlјenja. Kada je reč o uređenju zelenila na ovom prostoru, predviđeno je ukupno 5.500m² zelenih površina, a taj posao do kraja godine realizovaće JKP „Gradsko zelenilo“.

Novi Sad, 16. avgust 2021. godine