Čitaj mi

URUČENE NAGRADE TIMOVIMA NAJBOLJE IZRAĐENIH MOBILNIH APLIKACIJA U OKVIRU ''WeLive'' KONKURSA

Šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj mr Goran Sečujski uručio je nagrade, odnosno laptop i tablet računare, timovima koji su izradili najbolje mobilne aplikacije u cilju unapređenja efikasnosti javnih servisa na bazi otvorenih podataka u oblastima ekologije i kulture.

Na Javni oglas putem ''WeLive'' platforme bilo je prijavljeno devet timova po tri člana, a nakon provere ispunjenosti uslova utvrđenih Javnim oglasom pet timova je ušlo u postupak takmičenja za izradu mobilnih aplikacija u cilju unapređenja efikasnosti javnih servisa na bazi otvorenih podataka u oblastima ekologije i kulture.
„Kao jednu od najvećih vrednosti projekta 'WeLive' istakao bih otvaranje teme o otvorenim podacima na lokalnom nivou. Radi se o oblasti koja otvara mnoge mogućnosti za stvaranje novih vrednosti, kao što je izrada mobilnih aplikacija, što je bila i osnovna ideja hakatona koji smo organizovali“ naveo je Goran Sečujski.
Mobilne aplikacije su bile kreirane za jednu od ranije predloženih ideja: ''Street Art Novi Sad'', ''Grad Novi Sad mesečno baci 100000 evra u plastici'' i ''Javne česme i bunari na kojima je voda za piće bezbedna''. Prvu nagradu i to tri laptop računara „ASUS X541UV – DM934“ dobio je tim „Nas troje“, Miloš Jokić, Sonja Mijatović i Stefan Perlić za izradu mobilne aplikacije za ideju ''Street Art Novi Sad'' , drugu nagradu i to tri laptop računara „ASUS X541NA – GO121“ dobio je tim „ZeroCodeTeam“, Rade Simikić, Mića Ćetković i Damjan Jelić za izradu mobilne aplikacije za ideju ''Grad Novi Sad mesečno baci 100000 evra u plastici'' i treću nagradu i tri tablet računara „ASUS Z380M – 6A029A“ dobio je tim „UrbanStreetArt NS“, Višnja Knežević, Helena Zečević i Luka Maletin za izradu mobilne aplikacije za ideju ''Street Art Novi Sad''.
Cilj ovog projekta, u kojem učestvuju Grad Novi Sad, JKP ''Informatika'' i DunavNet d.o.o, je da se unaprede usluge lokalne administracije kroz razvoj informacionih tehnologija i mobilnih servisa koji će omogućiti građanima i privrednim subjektima da poslove sa javnim sektorom rešavaju na efikasniji način.
Projekat 'WeLive'' realizovan u okviru programa ''Horizon 2020''.