Čitaj mi

UNIŠTAVANJE AMBROZIJE U NOVOM SADU

U cilju sumiranja rezultata ovogodišnje akcije suzbijanja ambrozije, načelnica Gradske uprave za komunalne poslove Lidija Tomaš, zajedno sa direktorkom JKP Gradsko zelenilo Natašom Rašetom i prof. Ružicom Igić sa departmana za biologiju i ekologiju Univerziteta u Novom Sadu, obišla je jednu od lokacija u Novom Sadu na kojoj je velika koncentracija te biljke koja predstavlja vrstu invazivnog korova i jednu od najopasnijih alergenih biljaka u svetu.

- Grad Novi Sad vodi organizovanu akciju suzbijanja ambrozije na javnim zelenim površinama grada i gradskih naselja. Kako se broj alergičnih osoba iz godine u godinu povećava, samo intenzivnom akcijom suzbijanja ambrozije može se postići pozitivan efekat smanjenja količine polena u vazduhu. Po ugovoru o isporuci usluga mehaničkog i hemijskog uklanjanja ambrozije ove godine je uloženo ukupno 26.300.000,00 dinara, dok je po ugovoru o kartiranju terena pod ambrozijom predviđeno 2.300.000,00 dinara. Međutim, veoma važno je i da se građani savesno odnose prema ovom problemu, jer samo zajedničkim delovanjem možemo smanjiti negativne efekte te opake korovske biljke. – rekla je Lidija Tomaš i uputila apel građanima da iz svojih dvorišta kose ambroziju, jer se košenjem čak do sto puta smanjuje koncetracija polenovog zrna u vazduhu.

Operativni deo posla suzbijanja ambrozije poveren je Centru za suzbijanje ambrozije u okviru JKP “Gradsko zelenilo”, a uklanjanju se pristupa na osnovu naloga koji su rezultat monitoringa koji sprovode Departman za zaštitu bilja i životne sredine Poljoprivrednog fakulteta i Departman za biologiju i ekologiju PMF-a, dok JP "Zavod za izgradnju grada" upućuje na prioritetne lokacije za suzbijanje ambrozije, kao što su škole, obdaništa, bolnice i dr.

Građani imaju mogućnost da Komunalnoj inspekciji prijave javne površine koje su pod ambrozijom na broj telefona 021/6614-163, nakon čega će rešenjem Republičke fitosanitarne inspekcije vlasnik parcele biti u obavezi da pokosi to područje u roku od sedam dana, ili će mu u suprotnom biti ispostavljen račun za košenje od nadležne službe za uklanjanje ambrozije koja će to uraditi umesto nesavesnog vlasnika parcele.

Novi Sad, 23. jul 2010. godine