REŠENjE O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKTA U KULTURI U OBLASTI KNjIŽEVNOSTI I IZDAVAŠTVA U 2022. GODINI