Čitaj mi

POSTAVLJENE TABLE ZA SLEPE I SLABOVIDE U DOMU ZDRAVLJA NA LIMANU

Član Gradskog veća za zdravstvo prof. dr Aleksandar Kiralj prisustvovao je postavljanju informativnih tabli za slepe i slabovide u Domu zdravlja "Liman". Ove table je donirao "Lions Club Neoplanta", sa ciljem da pomogne slepim i slabovidim osobama u lakšem snalaženju i kretanju kroz ovu zdravstvenu ustanovu. U Domu zdravlja "Liman" su postavljene četiri table – na glavnom ulazu i na svakom spratu, kod lifta a postavljanju je prisustvovala i Neza Đurkić iz Saveza slepih Vojvodine koja je demonstrirala upotrebu ovih informativnih tabli i na osnovu uputstava sa nje obišla prvi sprat objekta na Limanu.

- Grad Novi Sad neprestano radi na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom, kako bi im javne institucije bile pristupačnije. Ovo je tek početak i ja se nadam da ćemo i u ostalim zdravstvenim ustanovama uspeti da obezbedimo ne samo table za slepe i slabovide, već i prilaze kako bi osobe sa invaliditetom mogle da lakše ostvare zdravstvene usluge - izjavio je član Gradskog veća za zdravstvo prof. dr Aleksandar Kiralj.

Grad Novi Sad u saradnji sa Domom zdravlja "Novi Sad" u poslednjih nekoliko godina posebnu pažnju posvećuje pristupu objektima i opremanju ordinacija za osobe sa invaliditetom. Osim akcija koje su organizovane za osobe sa invaliditetom, popravljaju se i grade pristupne rampe, otklanjaju barijere u kretanju kroz objekte i ambulante, a nabavljen je i ginekološki sto za žene sa invaliditetom.

"Lions Club Neoplanta" je osnovan 2008. godine u Novom Sadu kao ogranak međunarodne humanitarne organizacije "Lions Club International". Jedna od najbitnijih aktivnosti kluba je pomoć slepim i slabovidim osobama, prevencija dijabetesa, kao i direktna finansijska pomoć zemljama i područjima pogođenim prirodnim nepogodama i katastrofama a predsednik ovog kluba Ranko Antonić istakao je da će ovakve table u narednom periodu biti postavljene u svim ustanovama i u drugim javnim institucijama u gradu. 

Novi Sad, 16. decembar 2011. godine