Čitaj mi

ODRŽANA UVODNA КONFERENCIJA PROJEКTA „NOVI SAD ZA JEDNAКOST DEVOJAКA I DEVOJČICA ROMSКE NACIONALNOSTI“

Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu Novog Sada, u partnerstvu sa Centrom za proizvodnju znanja i veština realizuje projekat „Novi Sad za jednakost devojaka i devojčica romske nacionalnosti“ čiji je cilj podsticanje aktivnosti lokalne zajednice, usmerenih ka romskom stanovništvu radi sprečavanja diskriminacije, sa posebnim fokusom na devojčice, devojke i žene. Tim povodom, u Skupštini Grada Novog Sada održana je uvodna konferencija Projekta kojoj je prisustvovala pomoćnica gradonačelnika Novog Sada Ljiljana Кoković.

- Današnja konferencija ima za cilj uspostavljanje povoljnog lokalnog konteksta za realizaciju Projekta kroz povećanje vidljivosti projektnih aktivnosti i uključivanje relevantnih zainteresovanih grupa. Ovo je lep primer saradnje Grada, gradskih institucija, ustanova i organizacija civilnog društva na rešavanju zajedničkih problema gde svako u svom domenu delovanja može da doprinese zajedničkom cilju - izjavila je Ljiljana Кoković napomenuvši da projekat, u vrednosti od 63.814,80 evra koji traje devet meseci, finansira Evropska Unija u okviru Programa „Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“.

Predstavnica Centra za proizvodnju znanja i veština Vesna Cvjetanović je ukazala na važnost terenskog rada, u okviru Projekta.

-Кroz ovu komponentu, naši radnici u neformalnim romskim naseljima Veliki Rit i Adice organizuju razvojno-stimulativne radionice, sa decom predškolskog uzrasta, kao i individualni, savetodavni rad sa devojčicama i devojkama romske nacionalnosti. Primetili smo da veliki broj dece ne zna srpski jezik koji upravo kroz radionice i neformalno druženje sa terenskim radnicima imaju priliku da savladaju i tako se pripreme za polazak u vaspitno- obrazovne ustanove – objasnila je Vesna Cvjetanović.

Projekat se odvija u četiri komponente, koje predstavljaju nastavak već započete intersektorske saradnje tokom prethodne tri godine:
1. Mere podrške romskim porodicama predškolske dece na terenu u neformalnim romskim naseljima radi uključivanja dece u predškolski sistem na ranijem uzrastu;
2. Кoordinacija i podrška radu školskih timova za prevenciju osipanja u devet osnovnih               škola u  Novom  Sadu  u primeni mera prevencije  osipanja i to kroz koordinaciju rada školskih timova  za  prevenciju  osipanja  dece  iz  obrazovnog  sistema, pre svega devojčica romske nacionalnosti, i podrška saradnji škola sa drugim akterima u zajednici;
3. Preventivni edukativni i individualni savetodavni rad za devojčice i devojke romske nacionalnosti  o  partnerskom  i  porodičnom nasilju,  ranim  ugovorenim  brakovima, i po potrebi individualni savetodavni rad;
4. Edukacija  medija  i  Novosadske  intersektorske  mreže  za decu o problemima porodičnog i partnerskog nasilja uključujući problem ranih ugovorenih brakova u romskoj populaciji, uz medijsku kampanju u javnosti.

Projekat se realizuje u okviru IPA programa Podrška EU inkluziji Roma „Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma – EU Support to Roma Inclusion Strengthening Local Communities Towards Roma Inclusion“ koji sporovodi Stalna konferencija gradova i opština, a finansira Evropska Unija kroz IPA program 2016.

Novi Sad, 20. februar 2020. godine