Čitaj mi

ODRŽAN SASTANAK POSVEĆEN BRAUNFILD LOKACIJAMA

 

Šef  Kanclarije za lokalni ekonomski razvoj prof. dr Marijana Dukić-Mijatović zajedno sa načelnicima Gradskih uprava za kulturu i privredu i predstavnicima javno-komunalnih preduzeća prisustvovala je sastanaku sa holandskim arhitektom Gabrijelom Raulom Penjom, stručnjakom za revitalizaciju braunfild lokacija, koji je održan Gradskoj kući. Sastanku su takođe  prisustvovali i predstavnici NALED-a.

Tema sastanka bile su braunfild lokacije koje imaju potencijal da budu revitalizovane i time doprinesu lokalnom ekonomskom razvoju. Pod pojmom braunfild investicije se u najširem smislu podrazumeva oživlјavanje privrednih kapaciteta, zapuštenih industrijskih objekata i lokacija na kojima je privredna aktivnost obustavlјena ili se odvija uz upotrebu zastarelih i ekološki neprihvatlјivih tehnologija.

-Ekonomska situacija u našoj zemlјi i regionu, dovela je do opšte svesti o potrebi revitalizacije postojećih privrednih potencijala kroz privlačenje investitora za ulaganje u obliku braunfild investicija. Prednost ulaganja u već postojeće privredne kapacitete se ogleda u tome što se lokalnoj samoupravi pruža prilika za ponovni razvoj kroz obnavlјanje privrednih aktivnosti u starim poslovnim zonama, rešavanje socijalnih problema kroz nova zapošlјavanja i povećanje javnih prihoda- rekla je prof. dr Marijana Dukić Mijatović.

Direktor JP “Urbanizam” Dušan Miladinović je dodao da se na ovaj način pruža mogućnost smanjenja visine troškova ulaganja usled činjenice da na postojećoj lokaciji najčešće već postoji izgrađena energetska, putna i druga infrastruktura, a da Grad Novi Sad ima dve atraktivne braunfild lokacije kao što su Kineska četvrt i Češki magacin.

Novi Sad, 19. mart 2015. godine