ODLAGANJE JAVNE SEDNICE KOMISIJE ZA PLANOVE

OBAVEŠTENjE

 

OBAVEŠTAVAMO GRAĐANE DA JE ODLOŽENO ODRŽAVANjE JAVNE SEDNICE KOMISIJE ZA PLANOVE, KOJA JE BILA ZAKAZANA ZA 11. JUN 2020. GODINE U 9.00 ČASOVA, U PLAVOJ SALI SKUPŠTINE GRADA NOVOG SADA, NA KOJOJ JE BILO PREDVIĐENO RAZMATRANjE PRIMEDBI, PREDLOGA  I SUGESTIJA NA:

1. Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije centra Sremske Kamenice (lokalitet verskog objekta na Trgu kralja Petra I), nakon  javnog uvida,
2. Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Čenej (usklađivanje zaštitne zone dalekovoda sa propisima), nakon  javnog uvida,
3. Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog (lokalitet Bangladeš), nakon ponovnog javnog uvida
4. Nacrt plana detaljne regulacije KIP u Sremskoj Kamenici, nakon ponovnog javnog uvida.

O NOVOM TERMINU ODRŽAVANjA JAVNE SEDNICE GRAĐANI ĆE BITI OBAVEŠTENI NAKNADNO.