Čitaj mi

OBILAZAK RADOVA NA IZGRADNJI PREČISTAČA OTPADNIH VODA U BEGEČU

Sreda, 3. jul 2019. godine
10.00 časova
Na ulasku u Begeč, posle benzinske pumpe, a kod hale sa plavim krovom (na krivini) skreće se levo i zemlјanim putem dolazi se do lokacije prečistača

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obići će radove na izgradnji prečistača otpadnih voda u naselјu Begeč.

Izgradnjom prečistača biće omogućeno da ranije izgrađena kanalizaciona mreža bude dovedena u funkcionalno stanje, čime se rešava jedan od najkrupnijih komunalnih problema u ovom naselјu, a takođe se doprinosi očuvanju životne sredine jer se sprečava zagađenje zemlјišta i podzemnih voda.

Za obezbeđenje adekvatnog kvaliteta prečišćene vode, predviđena je primena kombinovanog postupka mehaničko-biološkog prečišćavanja, čime će biti zadovolјeni svi neophodni uslovi zaštite životne sredine, naročito zaštite okolnog zemlјišta, kao i površinskih i podzemnih voda.

Novi Sad, 2. jul 2019. godine