Čitaj mi

NOVA SEZONA NA OTVORENOM BAZENU SPENS-a

 

SMENE ZA KUPANJE:
 radnim danom:    - od 06.30 do 07.30 (program za poslovne lјude)
    - od 08.00 do 09.00 ( rekreativno plivanje)
    - od 10,00 do 19,00 ( dnevna smena)

 subotom i nedelјom:  od 9,00 do 19,00
 noćno kupanje: od 20,00 do 23,00 ( u zavisnosti od vremenskih prilika).

CENE ULAZNICA:
a) Pojedinačne karte:   
 za odrasle          300,00 din
 za decu do 12 godina         200,00 din
 za noćno kupanje          200,00 din
 najavlјene organizovane posete – deca predškolskog i školskog uzrasta
(minimum 15 osoba)           130,00 din
       -  poludnevna ( posle 15,00 sati)                    200,00 din
b) Set karata (20 komada)
 za odrasle                     4.500,00 din
 za decu                       3.200,00 din
c) Sezonska karta (neograničen broj dolazaka)
 za odrasle               7.000,00 din
 za decu do 12 godina                       5.600,00 din
d) Program za poslovne lјude (radnim danima od 06.30 do 07.30)
     -     polumesečna        1.100,00 din
 mesečna propusnica             2.200,00 din
 tromesečna propusnica         5.500,00 din
 po jednom dolasku               180,00 din
e) Smena od 08.00 do 09.00 (radnim danima)
 pojedinačna karta            180,00 din
Napomena:
 zatvoreni olimpijski bazen biće na raspolaganju korisnicima do 19.6.2015.godine
 tokom sezone otvorenog bazena, mali  bazen, koji je deo kompleksa zatvorenih bazena SPENS-a, će biti na raspolaganju kupačima
 propusnice za Program za poslovne lјude  i Sezonske karte  prodaju se u kancelariji sportske službe.