Čitaj mi

NAPREDUJU RADOVI NA REVITALIZACIJI GRADSKOG JEZGRA

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zajedno je sa saradnicima danas obišao radove koji se uveliko izvode na uređenju gradskog jezgra Novog Sada, a  koji u prvoj fazi realizacije, obuhvataju Pozorišni trg, Uspensku ulicu i deo prolaza između Srpskog narodnog pozorišta i TC „Apolo“. Vrednost ove investicije iznosi 378 miliona dinara, a radovi koji su započeti u martu ove godine biće okončani, prema Ugovorom predviđenom roku, do 25. novembra 2021. godine.

- Svaki dan dok dolazim na posao mogu da se uverim da se radovi na uređenju ovog dela centra grada, na ovom možda najbolјe organizovanom gradskom gradilištu, odvijaju bez prestanka. Radovi na potezu od Pozorišnog trga i Uspenske crkve do Gradske kuće će biti okončani do kraja novembra i ovo će postati jedan od najlepših delova našeg grada. Ne da niko više neće imati problem da prođe Pozorišnim trgom, nego će svi sa zadovolјstvom dolaziti u ovaj deo centra koji će služiti na ponos svih Novosađana. Nastavlјamo da ulažemo u Novi Sad, da stvaramo bolјi, jači, razvijeni i bogatiji grad – rekao je gradonačelnik Miloš Vučević i dodao da radove na rekonstrukciji fasade i dekorativnog osvetlјenja SNP-a finansira Pokrajinska vlada, dok Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada finansira parterno uređenje i postavlјanje ograde oko Uspenske crkve.

Od Uspenske crkve do SNP-a trenutno se izvode radovi na popločavanju granitnim pločama. Završeni su betonski radovi u okviru izrade kontinualnih klupa koje se oblažu tikovinom u Uspenskoj ulici i delu platoa ispred SNP-a. Završeno je i betoniranje autobuske niše, dok će svako autobusko stajalište sadržati interaktivne informacione panele. Na samom Pozorišnom trgu, odnosno platou ispred SNP-a u toku su završni radovi na izgradnji fontane koja je osmišlјena kao kompleks vodenih površina. U ovoj zoni su u toku betonski radovi na izradi česme kao i ugradnja žardinjera i elemenata sadnih jama. Planirano je da se zasadi 25 novih stabala i 708 komada žbunastih bilјaka.  Od ukupno 8.110m² površine koja se sada rekonstruiše, zelenilo će zauzimati trećinu, tačnije 2.714m².

Poseban pečat ovom prostoru daće i „Memorijalna traka“ koja će predstavlјati uspomenu na nekadašnju malu Jevrejsku ulicu, koja je ovde postojala do 70-godina prošlog veka. U planu je i rekonstrukcija dekorativnog osvetlјenja SNP-a i rasvete nadstrešnice glavnog ulaza SNP-a, kao i radovi na parternom uređenju oko Hrama Uspenja Gospodnjeg. U toku je izrada tehničke dokumentacije za uređenje preostalog dela gradskog jezgra Novog Sada, ugovorene vrednosti 22,4 miliona dinara. Završena je izrada projekta za 1. fazu, a u toku je projektovanje 2. 3. i 4. faze.

Novi Sad, 16. jul 2021. godine