Čitaj mi

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA “PRISTUP IZAZOVIMA NEDOSTATKA IKT KVALIFIKOVANE RADNE SNAGE U SEVEROISTOČNOJ EVROPI”

Ponedelјak, 5. februar 2018. godine

9.00 časova
Skupština AP Vojvodine, Velika sala
Ulica Vladike Platona bb

Član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević prisustvovaće Međunarodnoj konferenciji “Pristup izazovima nedostatka IKT kvalifikovane radne snage u Severoistočnoj Evropi”.

Konferenciju realizuje Centar za omladinski i društveni razvoj “RES POLIS” uz suorganizaciju Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, a u okviru projekta “Design Your Job II” koji je finansiran iz sredstava EU od strane EACEA (Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu delatnost i kulturu), a u sklopu programa ERASMUS+ KA2 “Podizanje kapaciteta”. Konferencija je u zajedničkoj organizaciji nosioca projekta Centra za omladinski i društveni razvoj “RES POLIS”, i partnera: KUMS (Kordinacija udruga mladih Siska) i CNELL (Center for non-formal education and lifelong learning, Tirana, Albanija), a u partnerstvu sa  Nacionalnom službom za zapošlјavanje Republike Srbije i Hrvatskog zavoda za zapošlјavanje.

Cilј konferencije je pronaći održiv i sistemski odgovor na problem nezaposlenosti s naglaskom na mlade u regionu i šire, omogućavajući nove edukativne programe u IKT sektoru i sistemsku podršku u dokvalifikaciji ili prekvalifikaciji nezaposlenih.

Novi Sad, 2. februar 2018. godine