KONAČNA LISTU REDA PRVENSTVA ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANјE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA DODELOM PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA POBOLjŠAVANјE USLOVA STANOVANјA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA

Preuzmite konacna_lista.pdf (application/pdf 615 KB)