Čitaj mi

JAVNI POZIV ZA POSLODAVCE I NEZAPOSLENE ROME

Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada u partnerstvu sa Centrom za proizvodnju znanja i veština, a uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnju saradnju – GIZ, objavila je poziv za poslodavce i za nezaposlene predstavnike Romske zajednice i povratnike, po Sporazumu o readmisiji, sa teritorije Grada Novog Sada da učestvuju u projektu „Inkluzija Romkinja i Roma i povratnika kroz nove šanse za zapošlјavanje u Novom Sadu”

Mere podrške tog projekta podrazumevaju:
• Program radnog angažovanja za pružanje usluge Pomoć u kući u okviru kojeg će 15 žena biti podržano kroz realizaciju obukom i sertifikacijom tih za pružanje usluga Pomoć u kući, dok će njih deset biti uklјučeno u radni angažman kod licenciranih pružalaca usluga Pomoć u kući u Novom Sadu. Radni angažman će trajati ukupno tri meseca, a kandidatkinje će primiti novčanu nadoknadu.
• Program radne aktivacije  u okviru kojeg će deset Roma, Romkinja i povratnika, koji su korisnici novčane socijalne pomoći, biti radno angažovani tri meseca u javnim institucijama i organizacijama. Kandidati i kandidatkinje će primiti novčanu nadoknadu za period radne aktivacije.
• Program podrške pri zapošlјavanju kod poznatog poslodavca podrazumeva obuke za zanimanja koje će se odvijati u stvarnom radnom okruženju u kojima kompanija preuzima ulogu pružaoca usluga za deset zainteresovanih nezaposlenih Romkinja i Roma i povratnika, kako bi stekli znanja i veštine potrebne za obavlјanje poslova na određenom radnom mestu i za njihov lakši ulazak na tržište rada. Program će trajati tri meseca, a polaznici će primiti novčanu nadoknadu.
• Kroz Program podrške samozapošlјavanju za pet zainteresovanih nezaposlenih lica biće podržano u započinjanju sopstvenog biznisa kroz mentorstvo i nabavku osnovne opreme za započinjanje posla.
Više informacija o uslovima i načinu prijavlјivanja dostupno je na veb sajtu Centra za porizvodnju znanja i veština, putem sledećih linkova:
• JAVNI POZIV ZA POSLODAVCE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE U ZAPOŠLjAVANјU, na linku https://cpzv.org/%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8...
• POZIV ZA KORISNIKE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE U ZAPOŠLjAVANјU I SAMOZAPOŠLjAVANјU https://cpzv.org/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%8...
kao i putem mejla cpzvns@gmail.com ili telefonom na broj 060 5650 111.
Period realizacije projektnih aktivnosti je do 30. novembra 2022. godine. Projekat je usmeren na smanjenje siromaštva, povećanje zaposlenosti i socijalne uklјučenosti Roma i povratnika u Novom Sadu. Zbog specifičnosti Novog Sada i dugogodišnjeg iskustva projektnih partnera u planiranju i implementaciji različitih pristupa pri inkluziji i zapošlјavanju ove cilјne grupe, projekat će se sastojati od niza prilagođenih aktivnosti koje su dizajnirane za različite podgrupe cilјane populacije.
Očekivani rezultati projekta su povećane mogućnosti sticanja prihoda kroz samozapošlјavanje i novo zapošlјavanje, kao i unapređen integrisani međusektorski pristup u zajednici zapošlјavanju Roma i povratnika.

Novi Sad, 1. mart 2022. godine