JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANјE STAMBENIH POTREBA INTERNO RASELjENIH LICA

Obaveštavamo sva lica koja su zainteresovana za podnošenje prijava na Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba interno raselјenih lica na teritoriji Grada Novog Sada, dodelom pomoći za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, u okviru humanitarne akcije „Krov 2017“, koji je objavlјen na sajtu Grada Novog Sada, da se u Javnom pozivu potkrala tehnička greška u pogledu roka za podnošenje prijava, pa je greškom navedeno da je rok za podnošenje prijava 26. februar 2017. godine, a treba da stoji:

„Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je 26. februar 2018. godine.“

Izvinjavamo se svim licima koja su zainteresovana za podnošenje prijava na Javni poziv i molimo ih da uvaže ovu ispravku.

Preuzmite ispravljen_dokument.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 8490 KB)