JAVNI KONKURS ZA IZBOR PROJEKATA ZA SUFINANSIRANјE IZGRADNјE, ODRŽAVANјA I OBNOVE VERSKIH OBJEKATA U GRADU NOVOM SADU U 2019. GODINI