JAVNI KONKURS SUFINANSIRANјE PROJEKATA IZGRADNјE, ODRŽAVANјA I OBNOVE VERSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2021. GODINI

                                                                                                         
http://kultura.novisad.rs/lat/javni-konkurs-za-sufinansiranje-projekata-...