Čitaj mi

IZMENA REŽIMA SAOBRAĆAJA ZA DOČEK NOVE GODINE

Određuje se privremena zabrana odvijanja saobraćaja u podgrađu Petrovaradinske tvrđave, odnosno u Beogradskoj ulici, od Trga vladike Nikolaja do puta za tvrđavu, u Štrosmajerovoj ulici, Ulici prote Mihaldžića, Vladimira Nazora i Ulici Lisinskog, kao i zatvaranje dela parkinga na gornjem platou Petrovaradinske tvrđave u Petrovaradinu, zbog održavanja manifestacije „Teslina svetlosna galerija“ za doček Nove godine.
Takođe, privremeno se menjaju trase autobuskih linija, i to:
LINIJE BROJ 3, 3a, 9, 9a, 60, 61, 62, 63 i 64: Smer iz Novog Sada: Nakon Varadinskog mosta autobusi saobraćaju desno na Kamenički put, desno na Kej skojevaca, desno Reljkovićevom ulicom do Preradovićeve i dalje redovnim trasama kretanja. Autobusi na izmenjenom delu trase koriste izgrađeno stajalište posle silaska sa Varadinskog mosta, koriste privremena stajališta u Reljkovićevoj ulici br. 42a i Preradovićevoj ulici br. 47.

Smer iz Petrovaradina: Od raskrsnice Preradovićeve i Reljkovićeve ulice autobusi saobraćaju Reljkovićevom ulicom, levo Kejom skojevaca, dalje preko Varadinskog mosta i zatim redovnim trasama kretanja. Autobusi na izmenjenom delu trase koriste privremeno stajalište u Reljkovićevoj ulici br. 39 i privremeno stajalište na Keju skojevaca - neposredno pre uključenja na Varadinski most.

LINIJA BROJ 69: Smer iz Novog Sada: Nakon Varadinskog mosta autobusi saobraćaju desno  na Kamenički put, desno na Kej skojevaca, desno Reljkovićevom ulicom do Preradovićeve ulice, desno u Preradovićevu ulicu, levo u Ulicu Dunavske divizije i zatim redovnom trasom kretanja. Autobusi na izmenjenom delu trase koriste izgrađeno stajalište posle silaska sa Varadinskog mosta, koriste privremeno stajalište u Reljkovićevoj ulici ispred br. 42a i privremeno stajalište u Ulici Dunavske divizije-Preradovićeva.

Smer iz Petrovaradina: Od raskrsnice ulica Dunavske divizije i Preradovićeve autobusi saobraćaju desno u Preradovićevu, levo u Reljkovićevu ulicu, levo Kejom skojevaca,  zatim preko Varadinskog mosta i dalje redovnim trasama kretanja. Autobusi na izmenjenom delu trase koriste privremeno stajalište u Ulici Dunavske divizije-Preradovićeva, privremeno stajalište u Reljkovićevoj ispred br. 39 i privremeno stajalište na Keju skojevaca-neposredno pre  uključenja na Varadinski most.                                                  

Privremena izmena režima saobraćaja važi od 29. decembra 2022. do 2. januara 2023. godine.

Novi Sad, 29. decembar 2022. godine