INFORMATOR O RADU GRADSKE UPRAVE ZA PROPISE, NOVEMBAR 2010.