Čitaj mi

DRUGA NEDELJA AKCIJE „STAND UP NOVI SAD“

Član gradskog veća za zdravstvo prof.dr Aleksandra Novakov Mikić prisustvovala je nastavku jedne od najvećih akcija u okviru projekta “STAND UP NOVI SAD”, pod nazivom “Vozim STRAIGHT Vozim EIGHT”, koja se realizuje tokom jula i avgusta u organizaciji Centra za omladinsku inicijativu, a u saradnji sa udruženjima mladih – Biciklističkim klubom Novi Sad, udruženjem NSroler, Ice New Now i Empronom.

Akcija „STAND UP NOVI SAD“ inicira se, promoviše i realizuje pod sloganom „KONTRAMINIRAMO“ što simbolizuje kontraminiranje „miniranih“ gradskih zona, mesta prodaja i uživanja narkotika, i njihovo pretvaranje u aktivna gradska stajališta na kojima će mladi kroz vršnjačku pomoć i razumevanje u okruženju otvarati puteve alternativnih rešenja koja nude drugačije sadržaje.

Tačan broj zavisnika od psihoaktivnih supstanci u Novom Sadu još nije poznat ali svi smo na neki način svedoci toga da je u našem okruženju velik broj onih koji su imali tu nesreću da se suoče sa problemima narkomanije, istakla je član Gradskog veća za zdravstvo prof.dr Aleksandra Novakov Mikić.

-„Akcija ovog tipa nije usmerena na izvrgavanje ruglu i ponižavanje onih koji su imali tu nesreću da koriste drogu već nam je cilj da posvetimo pažnju onima koji je nisu probali i pokažemo da postoje alternative takvom ponašanju, da možeš da budeš kul i ako se ne drogiraš“ – objasnila je prof.dr Novakov Mikić

Locirajući narkomaniju kao sve veći problem društva u kome živimo Grad Novi Sad je preko svoje Uprave za zdravstvo sa velikim entuzijazmom krenuo je u borbu protiv ovog zla. Stavljajući prevenciju narkomanije u široke okvire promocije i očuvanja zdravlja mladih, oslanjajući se na brojne istraživačke studije, školske programe,edukativne radionice, pružajući alternativne pravce mladima, Gradska uprava za zdravstvo odlučno je kroz finansiranje različitih projekata krenula sa promocijom zdravih stilova života, bez zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Novi Sad, 3. jul 2010. godine