Kancelarija za starije osobe

Primedbe, predlozi i sugestije

Kancelarija za starije osobe Grada Novog Sada, poziva sve svoje sugrađane starije od 65 godina da svojim primedbama, predlozima i sugestijama doprinesu  zajedničkom cilju - unapređenju kvaliteta života starijih sugrađana.

Iste možete uputiti Kancelariji , elektronskim putem, putem Pošte, putem Pisarnice u Gradskoj kući, lično i telefonskim putem.

Kancelarija za osobe sa invaliditetom obavlja poslove koji imaju za cilj unapređenje položaja lica sa invaliditetom sa prebivalištem na teritoriji Grada Novog Sada.

Radi dobijanja pravnog saveta, na usluzi vam je svakog radnog dana od 7.30 do 15.30, kontakt telefon 524 221, zakazivanje telefonskim putem.

Telefon info centra: 021 523 945

Domski smeštaj:

Kancelarija za starije osobe
Trg slobode broj 1, prizemlje kancelarija broj 9
telefon:  021/ 4807763
kancelarijazastare@novisad.rs

Na inicijativu Gradonačelnika Grada Novog Sada, Miloša Vučevića početkom marta 2014. godine osnovana je i počela sa radom Kancelarija za starije osobe, sa ciljem da se briga o sugrađanima koji su stariji od 65 godina unapredi i prilagodi njihovim potrebama. Time je Grad Novi Sad postao prva lokalna samouprava koja poseduje takvu kancelariju u Srbiji, a čiji je cilj okupljanje i saradnja svih udruženja i organizacija na nivou grada koje pružaju pomoć osobama starije životne dobi.

Syndicate content