Установе чији је оснивач град Нови Сад

02.06.2009 - 14:33
www.uvszinhaz.co.rs Prva predstava našeg Pozorišta prikazana je 1974. godine: Mačja igra, komad Ištvana...
02.06.2009 - 13:40
www.nou.edu.rs Novosadski Otvoreni Univerzitet (Radnički Univerzitet “Radivoj Ćirpanov”) osnovan je 20. novembra...
02.06.2009 - 13:37
http://www.museumns.rs/ Muzej grada Novog Sada osnovan je 1954. godine i pripada kategoriji gradskih muzeja kompleksnog tipa...
02.06.2009 - 12:50
www.kcns.org.rs Kulturni cеntаr Nоvоg Sаdа, nеkаdа «Тribinа mlаdih», izrаstао је nа trаdiciјi dugој prеkо pеdеsеt...
02.06.2009 - 12:35
Kulturno - informativni centar Mladost Futog osnovan je 1974. godine s ciljem da organizuje kulturni život u mestu. Centar se...
02.06.2009 - 12:23
www.arhivns.rs Istorijski arhiv u Novom Sadu osnovan je 1954. godine i ima status međuopštinskog arhiva. Svoju delatnost...
02.06.2009 - 12:13
http://medicinarada.rs/ Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad je preventivna zdravstvena ustanova čije osnovne...
02.06.2009 - 12:00
www.zzzzsns.co.rs   Organizacione jedinice: Služba za opštu medicinu sa odeljenjem za unapređenje i očuvanje...
02.06.2009 - 11:54
http://www.novisadbastina.rs/ DELATNOST ZAVODA: 1. Istraživanje i evidentiranje dobra koja uživaju, a to su: nekropole i...
02.06.2009 - 11:50
www.dzns.rs ISTORIJAT Od postanka Novog Sada, zdravstvena služba nastajala je i razvijala se u skladu sa društvenim...